HISTORIE AJETO GROUP - Ajetoglass

HISTORIE AJETO GROUP

Historie v datech a podrobně.

 

1982 první setkání designéra Bořka Šípka a designéra a skláře Petra Novotného

1989 zahájena sklářská výroba společníků Petra Novotného, Bořka Šípka a technologa Libora Fafaly společně sněkolika sklářskými mistry. Tvorba je zaměřena na exkluzivní umělecké zakázky – prozatím v pronajatých sklárnách na Novoborsku

1992 zahájena přestavba ruiny po bývalé německé textilní manufaktuře v Lindavě na novou sklárnu.

1994 28. října zahájena výroba v nové sklárně v Lindavě. Sklárna v Lindavě se od svého otevření stává místem, kde se schází světoví sklářští umělci a designéři, architekti, umělci, herci, filmaři a kumštýři všeho druhu. Za dobu své činnosti se sklárna podílela na tvorbě řady projektů českých i mezinárodních. Sklářské unikáty z Lindavy se už dostaly do rodin mnoha českých i světových umělců a celebrit, řady státnických a panovnických budov a také do veletržních stánků a návštěvních prostor významných nadnárodních společností.

1997 otevřena galerie Ajeto v Novém Boru – v roce 2000 byla galerie přebudována do dnešní podoby.

2007 zahájen provoz sklářské restaurace Ajeto vybudované dle návrhu Bořka Šípka s jedinečným výhledem na práci u sklářské pece.

2008 zemědělská stodola vedle sklárny byla přestavěna na Stodolu sklářskou, později na Sklářskou krčmu – ideální prostor na pořádání firemních akcí či posezení s přáteli přímo u sklářské pece a s možností občerstvení.

2009 otevřeno Ajeto Art Glass Museum v areálu Ajeto v Novém Boru se stálou expozicí. Museum shromažďuje sbírku moderního skla, užitého a výtvarného umění.

2009 jako první sklárna na světě s ruční výrobou skla u své sklářské pece nahradila tradiční spalování směsi vzduch–palivo novou technologií kyslíko-palivového spalování.
Díky kyslíko-palivovému spalování společnost Ajeto dosahuje lépe protavené skloviny, větší stability v peci a lepší konzistenci barev.
Automatický řídící systém odstranil zbytečnou manuální práci a případná lidská selhání.
Maximálně flexibilní systém tavení umožňuje dosahovat špičkové kvality konečných výrobků a tak být na špici před konkurencí.
Největším přínosem je úspora energie o cca 42%, což přináší nemalou finanční úsporu a je mnohem méně zatěžováno životní prostředí.


Historie Ajeto Group podrobně

sklo

luxusní mísa

luxusní váza

luxusní váza