FORMÁRNA - Ajetoglass

FORMÁRNA

Sklářské formy jsou také taková malá umělecká díla.

Toto jedinečné místo a řemeslo reprezentuje dokonalé prolnutí organického a anorganického světa – dřeva a skla… Lidské ruce zde za nezbytné asistence pil, soustruhů, dlát a jiných, mnohdy zvláštních nástrojů přetváří ušlechtilé bukové či jiné kvalitní dřevo do podoby malých uměleckých děl, která následně poslouží sklářským mistrům k vytvoření děl skleněných.

Za dobu činnosti sklárny již ve formárně vzniklystovky forem, ne-li tisíce a jsou pod svými jmény nebo čísly skladovány ve zdejším archivu forem, kde čekají na své opětovné použití…

Dřevo ale není jediným materiálem vhodným k výrobě sklářských forem. V této dílně se ještě můžete setkat s obráběním dalších speciálních žárovzdorných materiálů, jako například grafit. Tento materiál na bázi uhlíku slouží k přípravě především menších forem, které mají složitější tvar a u nichž jsou přísné nároky na jeho zachování při výrobě velkého množství kusů. Sklárna je dále schopna sama vyrobit či zajistit formy sádrové, kovové, bronzové nebo hliníkové.

sklo

luxusní mísa

luxusní váza

luxusní váza